ขอเชิญชวนร่วมงานนิทรรศการเวียน “นึกถึงมิเลือน ๙” 11 – 13 ต.ค. 2564

พิพิธภัณฑสถานการกสิกรรมสรรเสริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอชวนญาติชาวไทยร่วมงาน “นึกถึงไม่ลืมเลือน 9” เนื่องในวันเหมือนวันสิ้นพระชนม์ 13 ต.ค. เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการกสิกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาสิ่งใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 ต.ค. 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น.ในพิพิธภัณฑสถานการกสิกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี รวมทั้งรับดูผ่านวิถีทาง Online โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  • นิทรรศการเชิดชูพระเกียรติ “ในความจำ” พรีเซ็นท์พระเกียรติคุณ พระความเป็นอัจฉริยะ หลักธรรม หลักคิด รวมทั้ง หลักปฏิบัติ ของท่าน ยังคงตราตรึงอยู่ในความจำอย่างไม่รู้ลืม
  • นิทรรศการสิ่งใหม่เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง
  • การฝึกอบรมวิชาของแผ่นดินรวมทั้งการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 12 หลักสูตร ตลอด 3 วัน
  • รับดูนิทรรศการพระมหากษัตริย์รักเรา รวมทั้งภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ
  • ดู ช้อป พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เกษตรไม่เป็นอันตราย จากเครือข่ายพิพิธภัณฑสถานเกษตรฯ จากทั่วประเทศ กว่า 50 ร้านรวง
  • กิจกรรมก้มระลึก วันที่ 13 ต.ค. 2564 เวลา 15.๕2 น. ร่วมก้มระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดไม่ได้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูเขาไม่พลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รวมทั้งรับฟัง บทเพลงแห่งความนึกถึงโดยคุณศรีนทรา นิยากร ที่มาร่วมขับกล่อมบทเพลงพระราชนิพนธ์แทนเสียงหัวใจของเราชาวไทยทุกคน พร้อมฟังเสียงขลุ่ยขับกล่อมบทเพลงก้มระลึกจากอาจารย์ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ศิลปินแห่งชาติ ในวันเดียวกันนี้ได้เปิดให้ เข้าชมพิพิธภัณฑสถานพระมหากษัตริย์รักเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดวัน

การจัดงานในคราวนี้ยังคงคุมเข้มวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด ทั้งยังมีการจัดงานผ่านต้นแบบออนไลน์ สามารถรับดูถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live : Wisdomkingmuseum ตลอดทั้ง 3 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *