คณะรัฐมนตรีรับทราบ เคลื่อนแผนการรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความเข้มแข็งฐานราก

คณะรัฐมนตรีรับรู้ เขยื้อนแนวนโยบายรัฐบาล จว.ฝั่งอันดามัน สร้างความแข็งแกร่งรากฐาน-ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน-ยกฐานะคุณภาพชีวิต ปชช. ด้าน ‘นายกฯ’ ย้ำ รมต.นำแนวนโยบายไปสู่การปฎิบัติ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่รีสอร์ทโซฟิเทล กระบี่ โภคินธรา กอล์ฟ แอนด์ สปา เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำนร แถลงผลสัมมนาคณะรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (คณะรัฐมนตรีสัญจร) ที่ จ.กระบี่ ว่า คณะรัฐมนตรีรับรู้การลงพื้นที่ศึกษางานของ คณะรัฐมนตรีในพื้นที่กรุ๊ปจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป็นต้นว่า กระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต ระนอง และก็จังหวัดสตูล เพื่อเคลื่อนแนวนโยบายและก็โครงการที่สำคัญของรัฐบาลในมิติต่างๆอาทิ การพัฒนาเศรษฐกิจและก็ความรู้ความเข้าใจสำหรับการแข่งขันของไทย ดังเช่นว่า โครงการปรับปรุงท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ โครงการปรับปรุงแก้ไขท่าเรือจังหวัดภูเก็ต และก็โครงการนำสายติดต่อลงดิน รอบๆจุดท่องเที่ยว และก็ก่อสร้างท่าเทียบเรืออ่าวมาหยาบริเวณจุดท่องเที่ยวเกาะพีพี และก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์จากการเกษตร ผ่านโครงการปรับปรุงธุรกิจบริการดินและก็ปุ๋ยเพื่อชุมชน โครงการยกฐานะเกษตรแปลงใหญ่ โครงการเพิ่มราคาและก็ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและก็ความงามจากผลิตภัณฑ์การเลี้ยงหอยมุก การพัฒนาสร้างความแข็งแกร่งจากรากฐาน โดยปรับปรุงกรุ๊ปโอท็อป และก็วิสาหกิจชุมชน และก็โครงการรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและก็ปาล์มน้ำมัน โดยแก้ไขระบบที่ดินเพื่อเลี้ยงชีพและก็ลดความเหลื่อมล้ำด้านการครองที่ดิน สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ส.เปรียญภ. 4-01 ขจัดปัญหาที่ดินและก็ที่อยู่อาศัย รวมถึงโครงการบ้านมั่นคง และก็การพัฒนาระบบสาธารณสุข มีมาตรการเฝ้าระวัง คุ้มครองและก็การดูแลรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรท้องนา 2019 พร้อมกันกับการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านกับการสนับสนุนการใช้สมุนไพรในชุมชน

การปฏิรูปศักภาพคนไทยทุกช่วงวัย จัดทำโครงการ NFE Data Map : ปักหมุดสร้างโอกาสทางการศึกษาของผู้พิการและก็ไม่ค่อยได้รับโอกาศ และก็จัดแจงเรียนอาชีวศึกษาสู่ความเป็นยอด ช่วยเหลือบริหารจัดแจงน้ำอีกทั้งระบบ แหล่งน้ำชุมชน ด้วยโครงการการจ้างก่อสร้างขุดลอกและก็รักษาชายฝั่งทะเลและก็รอบๆร่องน้ำกันจังหวัดตรัง
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและก็สภาพแวดล้อมเพื่อสร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นางสาวรัชดาพูดว่า รัฐบาลดำเนินงานตามที่มีความสำคัญในการรบชาติด้านการผลิตความรู้ความเข้าใจสำหรับการแข่งขันและก็ที่มีความสำคัญในการรบชาติ 1.ด้านการพัฒนาและก็เสริมสร้างสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวง และก็ส่วนราชการ นอกจากนี้ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานอย่างยั่งยืน อีกทั้งโครงข่ายคมนาคมทางถนนหนทาง การบริหารจัดแจงภัย ติดตามหัวข้อปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2.การพัฒนาระบบและก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ภาคเกษตร ประมง และก็ปศุสัตว์ ที่มีสมรรถนะในพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน ด้วยการไปมาหาสู่ชมวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตรวจตราพื้นที่ที่ได้รับการผลักดันและสนับสนุนจากกองทุนช่วยเหลือการรักษาพลังงาน และก็ 3.การเสริมสร้างและก็ปรับปรุงสมรรถนะเงินลงทุนมนุษย์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยืนยง ติดตามโครงการปรับปรุงที่อยู่อาศัยพอเพียง การดำเนินงานตามแนวนโยบายการจัดการเรียนทุกระดับชั้น การศึกษานอกระบบและก็การเรียนตามความสะดวก เป็นต้น ทั้งนี้ นายกฯสั่งย้ำให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวนำบทสรุปจากการลงพื้นที่เพื่อนำไปสู่การกระทำต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *