จังหวัดปทุมธานี มีหนังสือด่วนที่สุด แจ้งเตือนปชช.เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วม 24 ชั่วโมง

ช่วงวันที่ 26 ก.ย. นายสุถ้อยคำ รอดเรืองในจังหวัดหนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าฯจังหวัดปทุมธานี มีหนังสือ แจ้งนายกอบจ.รวมทั้ง ผู้อำนวยการทุกอำเภอ ระบุว่า

ด้วยกองอำนวยการคุ้มครองป้องกันรวมทั้งทุเลาสาธารณภัยจังหวัดปทุมธานี ได้รับแจ้งจากกรมชลประทาน ว่าที่ผ่านมามีฝนตกสะสม สม่ำเสมอบริเวณประเทศไทยตอนบน รวมทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาคาดคะเนว่า ในช่วงวันที่ 26 – 30 ก.ย. 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงไปพาดผ่านภาคกลางตอนใต้ ทําให้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคกึ่งกลาง รวมทั้งนำมาซึ่งการทำให้มีปริมาณน้ำไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเยอะขึ้นเรื่อยๆ

โดยคาดคะเนปริมาณน้ำไหลผ่าน สถานีวัดน้ำจังหวัดนครสวรรค์ ราว 2,400 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งกรมชลประทาน ได้ใช้การบริหารจัดการน้ำ รวมถึงตัดยอดน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งคู่ฝั่ง แต่ยังคงจําเป็นจะต้องปรับเพิ่มปริมาณน้ำ ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ระหว่าง 2,000 – 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยจะค่อยๆทยอยเพิ่มการระบายน้ำเป็นลําดับ ซึ่งจะนำมาซึ่งการทำให้ระดับน้ำท้ายน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากตอนนี้ราว 0.30 – 1.00 เมตร ในช่วงวันที่ 26 – 29 ก.ย. 2564

ปภ.จังหวัดปทุมธานี พิเคราะห์แล้วเพื่อเป็นการตระเตรียม ความพร้อมเพรียงรับเหตุการณ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ขอให้ท่านดําเนินการ ดังนี้

1.) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนสามัญชนในพื้นที่เสี่ยงอาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เกษตรกร ที่ดำรงชีพประมง เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว์บริเวณขอบแม่น้ําเจ้าพระยา บริษัทร้านค้า ที่ประกอบกิจการ ในแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างเช่น การก่อสร้างเขื่อนคุ้มครองป้องกันริมฝั่ง แพร้านอาหาร ฯลฯ ร่วมอีกทั้งสามัญชนที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ขอบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา รู้ถึงเหตุการณ์น้ำตอนนี้ รวมทั้งติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด

2.) กําชับผู้อํานวยการแคว้นในพื้นที่ให้เฝ้าระวัง ติดตามเหตุการณ์ข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำตอนบนไหลผ่าน (น้ำเหนือ) รวมทั้งมีฝนตกสะสม พร้อมกับผสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่ เกี่ยวพันในพื้นที่เตรียมตัว กําลังพล วัสดุ เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักร รวมทั้งยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติการ อํานวยความสบาย รวมทั้งให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลสามัญชน ตลอด 24 ชั่วโมง

3.) หากกำเนิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ให้รายงานเหตุการณ์ รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลในพื้นฐาน ให้กองอํานวยการคุ้มครองป้องกันรวมทั้งทุเลาสาธารณภัยจังหวัดรู้ทันที่ เบอร์โทร 02-581-3120

4.) ให้แจ้งผู้อํานวยการองค์แขนปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รู้ รวมทั้งถือปฏิบัติ

water

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *