ตรวจตราสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” เงินทยอยเข้าแล้ว

วิธีพิจารณาสิทธิ์ โอนเงิน “ประกันรายได้ข้าวปี 64/65” ดังนี้เงินทยอยฝากบัญชีแล้ว ถ้าหากไม่พบข้อมูลต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน

จากกรณี คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) เห็นดีเห็นงามให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงงานประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งป้องกันการเสี่ยงด้านราคาไม่ให้ประสบพบเจอกับปัญหาขาดทุน ลดภาระหน้าที่รายจ่ายในการแก้ไขราคาผลิตผลถดถอยจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส “วัววิด-19” รวมทั้งน้ำท่วม ทั้งๆที่กลไกตลาดยังคงดำเนินงานปกติ โดยประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ดังเช่น

ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
ตอนที่ไทม์ไลน์การโอนเงิน แบ่งเป็น

งวดที่ 1 จ่ายเงินวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564
งวดที่ 2 จ่ายเงินวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

สำหรับ หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจำเป็นต้องขึ้นบัญชีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอนที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิ์ทดแทน

สำหรับวิธีการพิจารณาสิทธิ์โครงงานประกันรายได้ชาวนา ปีการผลิต 2564/65

1. เข้าเว็บ chongkho.inbaac.com
2. กรอกเลขประจำตัวราษฎร พร้อมกดค้นหา
3. ถ้าหากผู้ที่ลงทะเบียนเสร็จ รวมทั้งได้รับเงินแล้ว จอจะแสดงผลลัพธ์ “โอนเงินเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้ว” ถ้าหากไม่พบข้อมูลการขึ้นบัญชี ต้องติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นบัญชีเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *