ปชช.ตื่นตระหนกจัดงานประเพณีลอยกระทงกำเนิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยมากไม่ไปเที่ยวงาน-ลอยออนไลน์แทน

ประชาชน 60% กังวลใจจัดงานประเพณีลอยกระทงเกิดคลัสเตอร์ใหม่ จำนวนมากไม่ท่องเที่ยวงาน-ประเพณีลอยกระทงออนไลน์แทน แนะหน่วยงานเกี่ยวโยงคุ้มครองโควิดเคร่งครัด อยากลอยโควิด-ปัญหาเศรษฐกิจไปกับกระทง

ช่วงวันที่ 14 เดือนพฤศจิกายน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สอบถามความคิดเห็นของสามัญชนทั้งประเทศ จำนวนทั้งมวล 1,139 คน ถึงกรณี ที่รัฐบาลได้มีประกาศให้จัดงานประเพณีลอยกระทง ปี 2564 พร้อมสั่งย้ำมาตรการความปลอดภัยแล้วก็มาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานประเพณีลอยกระทงทีแรกในช่วงที่ยังมีสถานการณ์โควิด-19 โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 6-12 เดือนพฤศจิกายนก่อนหน้านี้ พบว่า จำนวนมาก หรือจำนวนร้อยละ 60.04 กล่าวว่า กังวลใจเรื่องโควิด-19 กลัวเกิดคลัสเตอร์ใหม่ รองลงมาจำนวนร้อยละ 52.29 กล่าวว่า เป็นการสงวนวัฒนธรรมไทย ตกทอดจารีตอันดีเลิศ จำนวนร้อยละ 50.00 กล่าวว่า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว จำนวนร้อยละ 44.28 กล่าวว่า ทำให้บรรยากาศมีชีวิตชีวา สนุกสนาน ได้ผ่อนคลายเพื่อลดการเกิดความเคร่งเคลียด แล้วก็จำนวนร้อยละ 31.43 กล่าวว่า เปิดประเทศแล้ว ก็ควรจัดงานได้ตามปกติ
เมื่อถามว่าภายหลังคลายล็อกแล้วก็เปิดประเทศแล้ว สามัญชนพอใจจะไปร่วมเทศกาลประเพณีลอยกระทงที่จัดตามสถานที่ต่างๆหรือเปล่า พบว่า จำนวนมากหรือจำนวนร้อยละ 43.94 กล่าวว่า ไม่ไป รองลงมาจำนวนร้อยละ 30.68 กล่าวว่า ไม่แน่ใจ มีเพียงแต่จำนวนร้อยละ 25.38 กล่าวว่า ไป 25.38 แล้วก็เมื่อถามว่าถ้าเกิดได้ไปประเพณีลอยกระทง สามัญชนจะเลือกใช้กระทงแบบใด พบว่าจำนวนมากหรือจำนวนร้อยละ 33.50 กล่าวว่า กระทงออนไลน์ รองลงมาจำนวนร้อยละ 26.99 กล่าวว่า กระทงอุปกรณ์ธรรมชาติ จำนวนร้อยละ 23.56 กล่าวว่า ทำกระทงเอง ฯลฯ เมื่อถามถึงความแน่ใจถัดมาตรการคุ้มครองโควิด-19 ในเทศกาลประเพณีลอยกระทงปีนี้ พบว่า จำนวนมากหรือจำนวนร้อยละ 40.86 กล่าวว่า ไม่ค่อยมั่นใจ จำนวนร้อยละ 30.71 กล่าวว่า ยังไม่แน่ใจ จำนวนร้อยละ 23.57 กล่าวว่า ค่อนข้างมั่นใจ แล้วก็จำนวนร้อยละ 4.86 กล่าวว่า มั่นใจมาก

เมื่อถามถึงสิ่งที่อยากบอกหน่วยงานที่เกี่ยวโยงสำหรับในการจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ พบว่า อันดับ 1 จำนวนร้อยละ 86.82 กล่าวว่า มีวิธีการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มงวด ใส่หน้ากากตลอดระยะเวลา มีจุดคัดกรอง เว้นระยะห่าง อันดับ 2 จำนวนร้อยละ 63.05 กล่าวว่า สถานที่จัดงานจำต้องสมควร ระบายอากาศได้ดี ไม่คับแคบ อันดับ 3 จำนวนร้อยละ 50.04 กล่าวว่า รักษาความปลอดภัย คุ้มครองอันตรายจากดอกไม้ไฟ ดอกไม้ไฟ ไฟไหม้ ฯลฯ อันดับ 4 จำนวนร้อยละ 47.89 กล่าวว่า เน้นย้ำสงวนวัฒนธรรมจารีตที่ดีเลิศ อันดับ 5 จำนวนร้อยละ 41.52 กล่าวว่า ตรวจดูความแข็งแรงของโป๊ะ ท่าเรือ สถานที่จัดงานริมน้ำ เมื่อถามถึงการลอยกระทงในปีนี้ที่มีโควิด-19 ต่างจากปีที่ผ่านๆมาอย่างไร พบว่า อันดับ 1 จำนวนร้อยละ 68.04 กล่าวว่า ละเว้นการไปสถานที่คับแคบ อันดับ 2 จำนวนร้อยละ 62.16 กล่าวว่า ระวังสุขภาพมากขึ้น อันดับ 3 จำนวนร้อยละ 50.40 กล่าวว่า เลือกสถานที่ใกล้บ้านที่สุด อันดับ 4 จำนวนร้อยละ 44.52 กล่าวว่า ความสนุกสนานร่าเริงลดน้อยลง อันดับ 5 จำนวนร้อยละ 39.90 กล่าวว่า ออมมากขึ้น

ดังนี้เมื่อถามถึงสิ่งที่สามัญชนอยากลอยไปกับกระทงในปีนี้ พบว่า อันดับ 1 จำนวนร้อยละ 87.84 กล่าวว่า โควิด-19 อันดับ 2 จำนวนร้อยละ 59.10 กล่าวว่า ปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำ อันดับ 3 จำนวนร้อยละ 57.84 กล่าวว่า ข้าวของแพง น้ำมันแพง อันดับ 4 จำนวนร้อยละ 55.41 กล่าวว่า ความจน แล้วก็ อันดับ จำนวนร้อยละ 54.41 กล่าวว่า 5 ปัญหาด้านการเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *