ลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน? ข้างหลังนายกรัฐมนตรีไฟเขียวจัดงานได้

เช็กวันลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันไหน หลังนายกฯไฟเขียวให้ดำเนินกิจกรรมได้ ภายใต้ข้อตกลง การปกป้องการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล

วันนี้ ( 31 ต.ค. 64 )น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองพิธีกรประจำนร พูดว่า พล.อำเภอ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อนุมัติให้หน่วยงานจัดงานประเพณีลอยกระทงได้เพื่ออนุรักษ์สืบต่อ และเกื้อหนุนประเพณีลอยกระทงที่ทรงคุณค่า ทั้งนี้ประเพณีลอยกระทงในปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน

โดยการจัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงอาศัยหลักมาตรการปลอดภัยสำหรับหน่วยงาน (COVID-Free Setting) และการปกป้องการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) โดยมีแนวทางและมาตรการรณรงค์สำหรับการจัดงานประเพณีลอยกระทง ดังต่อไปนี้

1.ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด ยกตัวอย่างเช่น ห้ามปลดปล่อยโคมลอย งดเว้นเล่นประทัด พลุ พลุ รณรงค์ลอยกระทงปลอดเหล้า เป็นต้น

2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวกับการจราจรทั้งทางบกและทางเรือ ตรวจสอบความเรียบร้อยของยานพาหนะที่จะใช้รับ-ส่งประชากรในช่วงประเพณีลอยกระทง

3.ขอความร่วมมือผู้จัดงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มวิธีการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงวัฒนธรรม โดยการควบคุมผู้ที่มาร่วมงานไม่ให้แออัดคับแคบ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา กำหนดให้เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม

4.ทุกสถานที่ที่จัดงานประเพณีลอยกระทงควรจะมีจุดคัดเลือกกรองอุณหภูมิ จัดให้มีจุดลงทะเบียนไทยชนะก่อนเข้าและออก จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ จัดจุดทิ้งขยะที่มีฝาปิดมิดชิด ทำความสะอาดผิวสัมผัสทั้งก่อนและหลังการจัดงาน และทำความสะอาดห้องสุขาทุก 1-2 ชั่วโมง ถ้าภายในงานมีการแสดงให้ทำความสะอาดก่อนและหลังการแสดงทุกรอบ
สำหรับประเพณีลอยกระทงนั้นจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย หรือหากเป็นปฏิทินจันทรคติล้านนาจะตรงกับเดือนยี่ และถ้าเป็นปฏิทินสุริยคติจะราวพฤศจิกายน ซึ่งเดือน 12 นี้เป็นตอนๆต้นหน้าหนาว อากาศก็เลยเย็นสบาย และอยู่ในช่วงฤดูน้ำหลาก มีน้ำขึ้นเต็มฝั่ง และเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวงอีกด้วย

loy
ประเพณีลอยกระทงนั้น ไม่มีหลักฐานเจาะจงแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่ว่ามั่นใจว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยบิดาขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า “พิธีจองเปรียญ” หรือ “การลอยพระโคมไฟ” และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 เอ๋ยถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานฉลองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เช้าใจกันว่างานดังกล่าวมาแล้วข้างต้นน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

ยิ่งกว่านั้นประเพณีการลอยกระทง น่าจะเป็นคติของเชื้อชาติที่ประกอบเกษตรกรรม ซึ่งต้องมีน้ำตามสายน้ำ เพื่อขอบคุณพระแม่คงคา หรือเทพเทวดาแห่งน้ำ ทั้งเป็นการแสดงความนับถือขอประทานโทษที่ได้ลงอาบ หรือปลดปล่อยสิ่งสกปรกลงน้ำไม่ว่าจะอย่างตั้งใจหรือไม่ก็ตาม แล้วก็เป็นการบูชาเทพเทวดาตลอดจนรอยพระพุทธบาท พระเจดีย์จุฬามณี อื่นๆอีกมากมาย ตามคติความเชื่อ โดยแท้การลอยกระทงมีเป้าหมาย 3 ประการ เป็น

1. เพื่อขอโทษแก่พระแม่คงคา เพื่อบูชารอยพระพุทธบาทและบูชาเทพเทวดาตามคติความเชื่อ

2. เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยไว้ไม่ให้สูญหายไปตามยุคสมัย

3. เพื่อรู้ถึงคุณประโยชน์ของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง อันเป็นของที่จำเป็นสำหรับเพื่อการดำเนินชีวิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *