“หน้ากากอนามัย” เลือกซื้อยังไง ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน

ขณะนี้ นอกเหนือจากวัคซีนวัววิด-19 ที่จำเป็นที่จะต้องรีบฉีดแล้ว “หน้ากากอนามัย” ยังถือเป็นอาวุธสำคัญสำหรับการป้องกันวัววิด-19 ซึ่งในตอนนี้ มีหลายแบบอย่าง หลายยี่ห้อในท้องตลาด แล้วพวกเราจะทราบได้อย่างไรว่ายี่ห้อไหนได้มาตรฐาน แล้วก็มีคุณภาพ

วันนี้ (30 เดือนพฤศจิกายน 64) สภาหน่วยงานของผู้ซื้อ แล้วก็เครือข่ายนักวิชาการเพื่อผู้ซื้อ แถลงผลการทดสอบ “หน้ากากอนามัย” ชนิดใช้ครั้งเดียว โดยมีการสำรวจคุณภาพจากการซื้อหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ เก็บข้อมูลระหว่าง 16 สิงหาคม-3 เดือนตุลาคม64 ส่งไปเพื่อทำการตรวจที่ห้องแลปที่ได้มาตรฐาน ต่อไป มีการจัดประชุมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวพันทั้งสิ้น เพื่อรายงานผลที่พบการทดสอบไม่ว่าจะสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งเกี่ยวพันกับการกำกับดูแลหน้ากากอนามัย

สำรวจ หน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ

“ไพบูลย์ ช่วงทองคำ” ผู้ตัดสินแผนการสภาหน่วยงานของผู้ซื้อ ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ เผยผลการทดสอบหน้ากากอนามัย 60 ยี่ห้อ โดยระบุว่า ความยากที่สุดเป็น หลายยี่ห้อเป็นภาษาต่างชาติ ตัวอย่างเช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และไม่บอกว่าเกรดไหน ทำให้ยากต่อการจัดแบ่งชนิดให้ห้องแลปทดสอบตามมาตรฐาน
ทั้งนี้ การทดสอบ แบ่งหน้ากากอนามัยออกเป็น หน้ากากอนามัยใช้งานทั่วไป 14 ยี่ห้อ , หน้ากากอนามัยที่ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป (Medical Grade) แล้วก็การใช้แรงงานด้านศัลยกรรม (Surgical Grade) 27 ยี่ห้อ แล้วก็หน้ากากกลุ่มเครื่องไม้เครื่องมือป้องกันทางเดินหายใจตามมาตรฐาน N95 จำนวน 19 ยี่ห้อ โดยส่งไปทดสอบห้องปฏิบัติการ ซึ่งเป็นห้องทดสอบเพื่อขอรับมาตรฐานอุตสาหกรรมการทดสอบ 2 เรื่อง
ทั้งนี้ มีการทดสอบ 2 เรื่อง คือ สมรรถนะการกรองอนุภาคขนาดเล็ก (Filter Efficiency) ดังเช่น ขนาด 0.1 ไมครอน สำหรับหน้ากากอนามัยทั่วไป หน้ากากอนามัยด้านการแพทย์แล้วก็ด้านศัลยกรรม ส่วนอนุภาค 0.3 ไมครอน ทดสอบในหน้ากากอนามัยกลุ่ม N95 แล้วก็ “ทดสอบความสามารถสำหรับการซึมผ่านของอากาศ” บอกถึงการต้านการหายใจมากน้อยแค่ไหน โดยผลการทดสอบ ดังนี้

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองใช้งานทั่วไป

 • กำหนดให้ควรมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่าปริมาณร้อยละ 95
 • ควรมีค่าความดัน ไม่เกิน 4.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • จำนวน 14 ยี่ห้อ
 • ผ่านมาตรฐาน 3 ยี่ห้อ ดังเช่น LOC , Medicare Plus แล้วก็ Iris Ohyama
 • ไม่ผ่านมาตรฐานกว่า 11 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครองการใช้แรงงานด้านการแพทย์ทั่วไปแล้วก็การใช้แรงงานด้านศัลยกรรม

 • กำหนดให้ควรมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ปริมาณร้อยละ98
 • ควรมีค่าความดัน ไม่เกิน 5.0 mm H20/Cm2
 • มาตรฐาน มอก. 2424/2562
 • ทดสอบ 27 ยี่ห้อ
 • ผ่าน 3 ยี่ห้อ ดังเช่น Double A Care, THC แล้วก็ Nam Anh
 • ไม่ผ่านมาตรฐาน 24 ยี่ห้อ

หน้ากากอนามัยระดับการคุ้มครอง N95

 • กำหนดให้ควรมีสมรรถนะการกรองอนุภาคไม่น้อยกว่า ปริมาณร้อยละ95
 • ควรมีค่าความดัน ไม่เกิน 3.5 mm H20/Cm2
 • ตามมาตรฐาน มอก. 2480/2562
 • ทดสอบทั้งสิ้น 19 ยี่ห้อ
 • ผ่านมาตรฐาน 13 ยี่ห้อ ดังเช่น Minicare , ยี่ห้องู , One care , 3M , Welcare Black Edition , Ease Mask Zero , Phamatex , ไคเทคิการ์ด รุ่นซาวายากะ , Ease Mask Zero (Alco) , KSG (ซองเขียวอ่อน), Unicharm , Watsons แล้วก็ Link Care
 • ไม่ผ่านมาตรฐาน 6 ยี่ห้อ

พิจารณาอย่างไรว่า “หน้ากากอนามัย” ได้มาตรฐาน

“สารี ชั้นหนึ่งสมหวัง” เลขาธิการสภาหน่วยงานของผู้ซื้อ พูดว่า ข้อสังเกตสำหรับการซื้อหน้ากากอนามัยด้านการแพทย์ อย่างต่ำควรมีเลขทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา พวกเรายังจำเป็นต้องพบเจอกับวัววิด-19 ที่จะอยู่กับพวกเราอีกนาน แล้วก็นี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือฐานรากที่จำเป็นต้อง ต้องการเห็นการกำกับคุณภาพที่แจ่มแจ้ง ผลการทดสอบคราวนี้จะช่วยให้ผู้ซื้อมีข้อมูลที่พอเพียง แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับการตกลงใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยได้อย่างถูกต้อง

“เพื่อหลบหลีกผลิตภัณฑ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพ แล้วก็ สอบ. ได้มีการจัดเวทีกับหน่วยงานแล้วก็ส่งต่อข้อมูลผลการทดสอบรายงานต่อหน่วยงานของรัฐเป็นระเบียบแล้ว เพื่อก่อให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการควบคุมกำกับการผลิตหรือการนำเข้าหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อการปกป้องคุ้มครองผู้ซื้อ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *