อบจ.นนทบุรี เดินหน้าเปิดสมัครสมาชิกฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ท้องนา’ รอบ 8 ธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

อบจ.นนทบุรี เดินหน้าเปิดสมัครสมาชิกฉีดเข็ม 3 ‘โมเดอร์ทุ่งนา’ รอบ 8 เดือนธันวาคมนี้ อีก 1.5 หมื่นคน

ภายหลังองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี เปิดให้ราษฎรที่มีทะเบียนบ้านอยู่ใน จังหวัดนนทบุรี เชื้อชาติไทย และมีอายุ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเป็นผู้เคยฉีดวัคซีนสิโนแวค 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม 2 เข็มแล้ว สมัครสมาชิกรับการฉีดบูสเตอร์โดส (เข็มที่ 3) เป็นวัคซีนช่องทาง “โมเดอร์ทุ่งนา” ซึ่งทยอยฉีดให้ราษฎรไปแล้วนั้น
ล่าสุด วันนี้ (2 เดือนธันวาคม) อบจ.นนทบุรี เปิดให้ราษฎรสมัครสมาชิก “อบจ.Booster” รับวัคซีนเข็ม 3 “โมเดอร์ทุ่งนา” ปริมาณ 15,000 คน รอบฉีดวันที่ 8 เดือนธันวาคม 2564 ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต (สแกนคิวอาร์รหัสเพื่อสมัครสมาชิก)

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

  • รับวัคซีนสิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม หรือสิโนฟาร์ม มาแล้ว 2 เข็ม ขั้นต่ำ 1 เดือน
  • ราษฎรเชื้อชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  • มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี หรืออาศัยอยู่ในจังหวัดนนทบุรี (เจ้าของบ้านเซ็นรับรองการอาศัย)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบรับรองการอาศัย

หลักฐานการสมัครสมาชิก

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านจังหวัดนนทบุรี หรือใบรับรองการอาศัย (แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน+สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้าน)

ดังนี้ สามารถพิจารณาสิทธิได้ทางไลน์ของ อบจ.นนทบุรี ในวันที่ 7 เดือนธันวาคม ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนวันที่ 8 เดือนธันวาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *