เงินเข้าวันนี้! แก้ไข มัธยม39 พื้นที่ 16 จังหวัด เงินเข้าพร้อมเพย์วันนี้ เช็กสิทธิ พิจารณากรุ๊ปตกหล่น มัธยม33 มัธยม40

เงินแก้ไขผู้ประกันตน มาตรา 39 เข้าพร้อมเพย์วันนี้ 5,000 บาท มาตรา 33 มาตรา 40 เช็คสิทธิตกหล่น เข้าสำรวจสิทธิ ที่ www.sso.go.th

อัปเดตมาตการแก้ไขวัววิด ในแผนการแก้ไขผู้ประกันตน ในพื้นที่ 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดแล้วก็เข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักงานประกันสังคมทยอยโอนเงินแก้ไขในรอบแรกให้ผู้ประกันตน มาตรา 33 ผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้วก็ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในกรุ๊ปพื้นที่ ต่างๆไปแล้ว ถึงวันนี้( 27 ส.ค.64 ) ถึงเวลาโอนเงินแก้ไขล็อกดาวน์ 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 16 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม

40
สำรวจสิทธิแก้ไข มาตรา 39 พอดี www.sso.go.th

เข้าไปสำรวจสิทธิแก้ไข โดย1. กรอกเลขประจำตัวสามัญชน 13 หลัก แล้วก็ 2. กรอกรหัสให้ตรงกับรูปภาพที่ปรากฏ แล้วคลิก ค้นหา

40-1
สำนักงานประกันสังคม กำหนดโอนเงินแก้ไข 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ในพื้นที่ 16 จังหวัด มี จังหวัดกาญจนบุรี สมุทรสงคราม จังหวัดสุพรรณบุรี เพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี จังหวัดลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี จังหวัดสระบุรี นครราชสีมา จังหวัดเพชรบูรณ์ ตาก โดยวันนี้ 27 ส.ค.โอนเงินแก้ไขผู้ประกันตน มาตรา 39 ปริมาณ 5,000 บาท ฝากบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนเพียงแค่นั้น

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 19 จังหวัด ที่ยังไม่ได้รับเงินแก้ไขผู้ประกันตน 5,000 บาท สำนักงานประกันสังคมแจ่มแจ้งตารางอีกที

สำรวจสิทธิแก้ไข มัธยม 40 คลิก!!

ส่วนกรุ๊ปที่ตกหล่น ผู้ประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 เก็บหลักฐานการจ่ายเงินสบทบ เช่นเดียวกับมาตรา 33 ตระเตรียมขอทบทวนสิทธิ

เข้าดูข้อมูลที่ www.sso.go.th
เช็คสิทธิแก้ไข ได้สิทธิ แม้กระนั้นเงินไม่เข้า มีหลายสาเหตุ

– บัญชีพร้อมเพย์ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ ไม่ใช่บัตรประจำตัวประชาชน

– บัญชีพร้อมเพย์ ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว แม้กระนั้นบัญชีไม่เคลื่อน นาน กระทั่งถูกยับยั้งเงินแก้ไขก็เลยไม่เข้า

ฯลฯ

แต่ ติดตามตาราง โอนเงินแก้ไข 2,500 -5,000 บาท สำหรับผู้ประกันตน แล้วก็ สูงสุด 600,000 บาท สำหรับผู้ว่าจ้าง ในพื้นที่ที่ล็อกดาวน์มากยิ่งกว่า 1 เดือนถัดไป

screenshot.3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *