แห่ทำบุญสุนทาน”ข้าวประดับดิน” จัดของคาวหวานใส่กระทงวางให้”เปรต”

ชาวบ้านบ้านไผ่ ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.จังหวัดปราจีนบุรี จัดทำบุญ “ข้าวเสริมแต่งดิน” จารีตประเพณี การทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติโกโหติกาที่ตายไปแล้ว มีการจัดอาหารคาวหวานใส่กระทง นำไปวางไว้ตามต้นไม้วัดรุ่งแจ้งมืด

ตอนวันที่ 6 เดือนกันยายน ที่วัดเวฬุวนาราม(บ้านไผ่) ตำบลเมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.จังหวัดปราจีนบุรี ชาวบ้านร่วมกันทำบุญเดือน 9 หรือ บุญข้าวเสริมแต่งดิน เป็นจารีตประเพณีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เปรต หรือญาติโกโหติกาที่ตายไปแล้ว ข้าวเสริมแต่งดินจะมี ข้าว อาหารคาวหวาน หมากพลูแล้วก็บุหรี่ ซึ่งพวกเราห่อหรือใส่กระทงไปวางไว้ตามพื้น หรือแขวนไว้ตามต้นไม้ในรอบๆวัด
สาเหตุที่กระตุ้นให้เกิดบุญข้าวเสริมแต่งดินมีว่า ครั้งสมัยพุทธกาล มีญาติของพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารไปรับประทานอาหารของภิกษุ ตายไปแล้วจึงกำเนิดเป็นเปรต เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารไปถวายทานแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ภิกษุแล้ว มิได้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ ถึงเวลากลางคืนจึงพากันมาแผดเสียงรบกวนเพื่อขอส่วนบุญ พระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารจึงไปถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกเหตุให้รู้ เมื่อพระผู้เป็นเจ้าพิมพิสารทรงรู้ จึงถวายสังฆทานแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ญาติโกโหติกา จึงกระตุ้นให้เกิดเป็นจารีตประเพณีบุญข้าวเสริมแต่งดินขึ้น

phet1

โดยในพิธีการนั้น พระสมุห์ช้ากันตะสีโล เจ้าอาวาส เป็นผู้ประพรมน้ำมนต์ใส่ข้าวให้ญาติโยมก่อนจำนองไปวางไว้จากที่ต่างๆเพื่อผีแล้วก็เปรตได้มากินอาหารตามความเชื่อ โดยชาวบ้านจะนำของกินมาให้พิธีการตั้งแต่ในวันแรม13 เย็น เดือน 9 เป็นการถวายทาน ถือศีล ฟังธรรม เพียงพอเช้าในวันแรม14 เย็นเดือน 9 เวลาราว 04.00 น. ถึง 05.00 น. ก็จะนำห่อหรือกระทงที่จัดแจงไว้ไปถวายหรือแขวนในรอบๆวัด สำหรับการวางข้าวของเพื่ออุทิศให้เปรตหรือญาติมิตรที่ตายไปแล้ว บางแคว้นบางทีอาจทำก่อนถวายทานก็มี

phet2

จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ บ้านไผ่ ระบุว่า จารีตประเพณีบุญข้าวเสริมแต่งดิน เป็นจารีตประเพณีของคนในชุมชนแล้วก็ใกล้เคียงได้สืบต่อจารีตประเพณีทำกันมาตั้งแต่รุ่นบิดาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้ว แล้วก็จะทำให้ทุกปี ตามความเชื่อชาวบ้านส่วนมากมีความรู้สึกดีใจที่ได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติที่ตายไปแล้ว เพื่อจะได้รับประทานอาหารไม่ยากจน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *