9 นาฬิกา 9 กันยายน ‘ไทยร่วมใจ’ เปิดสมัครสมาชิกฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

9 นาฬิกา 9 กันยายน ‘ไทยร่วมใจ’ เปิดลงทะเบียนฉีดแอสตร้าเซนเนก้า 1 แสนโดส ผู้สูงอายุ 18 ปีขึ้นไป

ช่วงวันที่ 7 เดือนกันยายน ไทยร่วมใจ จ.กรุงเทพฯ ปลอดภัย จัดแจงเปิดให้ประชากรที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ลงทะเบียนรับวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ทั้งนี้ เป็นวัคซีนยังเหลือจากคนที่ไม่มาแสดงตน จำนวน 100,000 โดส เริ่มลงทะเบียนวันที่ 9 เดือนกันยายน 2564 เวลา 09.00 น. รวมทั้งจะปิดรับเมื่อมีผู้จองสิทธิครบตามจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดแบ่งมา โดยจะฉีดยาวันที่ 14-15 เดือนกันยายน 2564

สำหรับผู้มีสิทธิรับวัคซีน

– ประชากรทั่วไป แก่ 18 ปีขึ้นไป
– ชนชาติไทย
– มีที่อยู่ที่อาศัยอยู่ใน กรุงเทพมหานคร

ช่องทางลงทะเบียน

– เว็บ www.ไทยร่วมใจ.com เวลา 09.00-22.00 น.
– แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง เวลา 09.00-22.00 น.
– ร้านสบายซื้อที่ร่วมโครงงาน เวลา 08.30-18.00 น.

9-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *